<div align="center"> <h1>Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie</h1> <h3>Strona jest poświęcona Szkole Podstawowej Nr 12 w Tczewie.</h3> <p>SP12, Szkoła Podstawowa Nr 12, Bronisław Malinowski</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://sp12tczew.pl" rel="nofollow">sp12tczew.pl</a></p> </div>